Oferta de traballo: Técnico en Valorización de Software

Dende o Grupo de Investigación SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research) da Universidade de Vigo, no marco da súa actividade na Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (TMATI)infórmase da apertura da convocatoria dun Contrato de Técnico en Valorización de Softwarecofinanciado entre a Rede TMATI e Grupo SiDOR a través das axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia (convocatoria 2016).
Características do posto ofertado:

Ler máis

Contrato Pre-doutoral. Grupo SiDOR. Statistical Inference. deadline 12feb, 14h

O Grupo de investigación SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research) da Universidade de Vigo, infórmase da apertura da convocatoria dun Contrato Pre-doutoral para realizar unha tese de doutoramento nunha das liñas de investigación do grupo: inferencia non paramétrica, regresión semiparamétrica e non paramétrica, análise de supervivencia, teoría de xogos, teoría da decisión, investigación operativa, etc.
Contrato con cargo a proxecto de investigación financiado a través das Axudas 2016 de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia.
Os candidatos interesados deberán enviar un correo electrónico coa documentación solicitada sidor@uvigo.es, indicando no ASUNTO: Praza Pre-doutoral SiDOR.
O prazo de envío de candidaturas remata o 12 de febreiro de 2018, ás 14.00 h.
Ver detalles da convocatoria a través da páxina web de SiDOR.

Seminario 8feb. Processing FASTA sequences with the SEDA software.

O xoves 8 de febreiro, ás 10 da mañá,  terá lugar o seminario na Sala de Conferencias de CACTI (Torre CACTI – Piso 0, xunto ao CITEXVI).

Ponente: Dr. Hugo López-Fernández, do Sistemas Informáticos de Nueva Generación (SI4).

Título: Processing FASTA sequences with the SEDA software

Esta charla será en castelán (ou inglés se asisten falantes non hispanos) , e non se requirirá ningunha inscrición.

Ler máis

Oferta posdoutoral neurociencia ICVS (Braga)

O ICVS de Braga (Instituto de Investigación en Ciencias da Vida e da Saúde) (www.ICVS.uminho.PT) da Universidade de Minho, Portugal, membro do ICVS/3B – laboratorio asociado, dispón dun posto para una beca de investigación (posdoutoral), baixo o marco do proxecto “Tau therapeutics in Down syndrome & Alzheimer’s disease synaptic pathologies.”, financiado pola Fundación Jerome Lejeune.

Máis información

Seminario: Unveiling new gates to chemicals. 11jan, 10h.

Despois do descanso de Nadal reiniciamos os nosos Seminarios CINBIO, cada dúas semanas.

Este seminario realizarase o xoves 11 de xaneiro ás 10 da mañá na Sala de Conferencias de CACTI (Torre CACTI – Piso 0, xunto a CITEXVI).

Orador: Dr. José A. Souto Salgado do Organic Chemsitry Group, CINBIO (QO1).
Título: Unveiling new gates to chemicals

The talk will be in Spanish, and registration is not required.

Ler máis

1 2 3 6