CINBIO 24. Responsable da Unidade de Xestión. Centro Singular. Puntuacións provisionais.

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) ofrece un posto a tempo completo para  un/unha Responsable da Unidade de Xestión (Centro Singular).

A solicitude, en modelo normalizado publicado como Anexo II deste documento, e demais documentación enviarase a cinbio@uvigo.es .

O prazo rematará o 15 de Outubro de 2017 (ás 16:00 hora local).

Información completa: CINBIO 24. Responsable da Unidade de Xestión. Centro Singular .

A Comisión de Recursos Humanos publica a CINBIO 24. Listaxe definitivo admitidos.

CINBIO 24. Avaliación méritos. Listaxe provisional. Data límite para solicitar revisión de puntuacións: 21 de novembro de 2017.

Entrevista a Francisco Javier Rodríguez Berrocal. Biomarcadores Moleculares.

Francisco Javier Rodríguez Berrocal é catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular e secretario do departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía da Universidade de Vigo. Ademáis, é o investigador principal do grupo de Biomarcadores Moleculares (BB1) do CINBIO.

O grupo BB1 é multidisciplinar e nel englóbanse 3 equipos de traballo: Bioquímica de Proteínas, Glicoproteómica e Xenética humana. A pesar desta composición, comparten un obxectivo común: achar novos marcadores xenéticos, proteicos ou glicídicos, con vistas á súa posible aplicación en distintas patoloxías humanas.

 

Cales son as principais liñas de investigación na que estades a traballar o grupo, por separado e en conxunto?

Os tres grupos traballamos na utilización e desenvolvemento de moléculas biolóxicas como marcadores de diagnóstico, prognóstico ou seguimento de enfermidades humanas e animais. Aplicámolos nun rango moi amplo de enfermidades, como o que vai dende enfermidades tan prevalentes como o cancro ata enfermidades raras, como as ciliopatías.

De que maneira articulades a multidisciplinariedade do grupo? De que maneira esta división por equipos se traduce iso na vosa práctica investigadora diaria? Poderías poñer algún exemplo de proxecto máis transversal no que participen os 3 equipos?

Tendo un motivo básico común, que son os biomarcadores. Cada grupo ten un Investigador Responsable e eu son o coordinador de todo o grupo (*BB1).

Na práctica diaria compartimos as técnicas bioquímicas e o equipamento. Por exemplo son moi importantes os estudos de metilación, que se aplican en varios proxectos.

 

En canto a transferencia de resultados se refire, a vosa traxectoria é moi destacable. Que fitos poñerías en valor neste ámbito? 

Realizamos desde hai anos contratos de investigación para empresas como CZVeterinaria, e elaboramos un número elevado de informes cada ano que facilitan o diagnóstico de ciliopatías en diferentes hospitais. Os tres grupos desenvolvemos patentes, e 5 dos 6 investigadores senior do grupo participamos como accionistas na empresa de spin-off  INBIOGAL S.L. (Investigacións Biolóxicas de Galicia).

Así mesmo, o grupo conta con numerosas colaboracións con grupos de investigación, tanto nacionais como internacionais. Cal de todas estas colaboracións destacariades especialmente?

Creo que é especialmente importante a colaboración con grupos de investigación de Barcelona, Alicante e Canarias cos que desenvolvemos un Proxecto de Investigación Aplicada no diagnóstico do Cancro, de 5 anos de duración, financiado pola Asociación Española Contra O Cancro con 1.200.000€.

Cales diríades que son os principais fitos que como grupo alcanzastes a nivel internacional? 

Non temos unha relevancia específica a nivel internacional, pero a traxectoria do grupo de investigación, tanto en publicacións, como en proxectos, contratos, e en patentes, permitiu que dos 6 investigadores senior 3 sexamos catedráticos de Universidade, e 2 obtivesen a acreditación para selo.

O CINBIO é un ecosistema multidisciplinar do que formades parte desde o seu inicio Que potencialidades destacariades deste? En que medida favorece á vosa competitividade como grupo de investigación?.

Por unha banda, o CINBIO é un  “melting point”, no que se xuntaron grupos que achegan novas ideas e metodoloxía aos proxectos que cada un desenvolvemos durante anos. Por outra banda, dános moita máis visibilidade, e a posibilidade de optar a axudas conxuntas ás que individualmente non teríamos acceso.

CINBIO 25. Análise bioinformático de dados NGS. Predoutoral. Puntuacións provisionais.

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) ofrece un posto a tempo completo para  un/unha estudante predoutoral. Liña de investigación: Xenómica do cancro.

A solicitude, en modelo normalizado publicado como Anexo II deste documento, e demais documentación enviarase a cinbio@uvigo.es .

O prazo rematará o 15 de Outubro de 2017 (ás 16:00 hora local).

Información completa: CINBIO 25. Xenómica do cancro. Predoutoral

CINBIO 25. Listaxe definitivo admitidos excluidos

CINBIO 25. Listaxe provisional puntuacions

Entrevista a Jacobo de Uña-Álvarez, IP do grupo de investigación SIDOR (Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa)

“O noso nivel de internacionalización é moi elevado, con colaboradores en institucións de prestixio dos cinco continentes”

 

Jacobo de Uña- Álvarez, Doutor en Matemáticas, coordina o grupo de investigación SIDOR (Inferencia Estatística, Decisión e Investigación Operativa); grupo creado en 1998 na Universidade de Vigo e especializado en modelos e métodos estatísticos. Cun equipo conformado con máis de 30 investigadores, SIDOR, foi recoñecido como Grupo de Referencia Competitiva pola Xunta de Galicia dende 2008.

 

Cales son as principais liñas de investigación do voso grupo e que abordaxe diferencial plantexades en comparación con outros grupos similares? Cales son os vosos principais valores engadidos como grupo de investigación? (ex. Multidisplinaridade do equipo, redes de colaboración establecidas, etc)

O grupo SIDOR fai investigación básica na área de Estatística e Investigación Operativa. Dentro da bioestatística, as nosas principais liñas de investigación son: a análise de supervivencia e os modelos multi-estado; a avaliación de probas diagnósticas e pronósticas; regresión e predición en datos de alta dimensión e datos ómicos; e os métodos de comparacións múltiples.

SIDOR é o único grupo de investigación con estas capacidades na zona sur de Galicia. É un grupo que, ademáis de facer investigación básica en Matemáticas e desenvolver software estatístico, colabora con investigadores de moi distintos ámbitos (Medicina, Bioloxía, Enxeñería, Economía…). O noso nivel de internacionalización é moi elevado, con colaboradores en institucións de prestixio dos cinco continentes. Como mostra, acabamos de organizar o Congreso Anual da Sociedade Internacional de Bioestatística Clínica, que congregou en Vigo a máis de 600 profesionais deste ámbito en todo o mundo.

 

Sen dúbida o análise rápido, pero de calidade de grandes conxuntos de datos é un dos retos de futuro aos que nos enfrontamos en diversas áreas como a biomédica ou a económica. De que maneira o voso grupo contribue a optimizar estes procesos de análise e decisión de elevada complexidade?

Hoxe en día o almacenamento masivo de datos é unha realidade. Isto plantexou interesantes cuestións relacionadas co almacenamento, a xestión, e a explotación dos datos. Os modelos e as técnicas estatísticas permiten identificar, dentro desa gran nube, patróns ou características singulares. Os datos de alta dimensión e os Big Data provocaron a aparición de novas liñas de investigación básica en Estatística Matemática, como por exemplo as técnicas de inferencia no contexto ‘small n, large p’, que fai referencia a moitas variables medidas para unha mostra pequena de individuos. O grupo SIDOR leva xa varios anos propoñendo solucións neste terreo. Nun momento excitante para a investigación metodolóxica.

 

Neste senso, cales son as aplicacións máis significativas dos vosos resultados de investigación? En que beneficio social e/ou económico redunda (ou farao no futuro) para a cidadanía/industria?

As aplicacións son diversas pois a estatística ten un carácter transversal. Como exemplos concretos, podemos citar aplicacións en saúde, como a identificación de marcadores para o cancro ou para o tempo de progresión do VIH; ou a detección de alteracións en rexións de ADN a partir de experimentos de secuenciación, que son de moito interese no estudo de distintas patoloxías. En outros ámbitos, como a economía e a enxeñería por exemplo, o grupo SIDOR favoreceu tamén o avance do coñecemento, mediante o desenvolvemento e a aplicación de modelos estatísticos adecuados.

 

Cal é a perspectiva e experiencia do voso grupo nos procesos de transferencia de tecnoloxía?

Os membros do SIDOR participaron en varias patentes. A vocación do grupo é, con todo, a de contribuír ao avance dun coñecemento que sexa accesible para todos. Desenvolvemos a maior parte do software estatístico no entorno libre R.

Comprendemos, sen embargo, que as empresas teñen restricións en canto á difusión de resultados. Os investigadores do grupo SIDOR participamos en distintos proxectos a nivel nacional e europeo (H2020) con partners do mundo empresarial, e entendémonos perfectamente.

 

Cales consideras que foron os principais fitos do voso grupo nestes case 20 anos de andaina investigadora?  Cales son os vosos retos para o futuro como grupo?

O principal fito foi, sen dúbida, converter o pequeno grupo de Doutores en Matemáticas que era o SIDOR en 1998 nun grupo consolidado de Estatística e Investigación Operativa que xera coñecemento ao máximo nivel. É para nos unha responsabilidade, pero tamén un orgullo.

Consolidamos un fantástico producto formativo a nivel de posgrao: o Máster en Técnicas Estadísticas e o Programa de Doutorado en Estatística e Investigación Operativa e colaboramos impartindo materias de estatística en moitos outros títulos.

Fomos capaces de captar recursos competitivos a nivel nacional e internacional para a investigación, e a calidade do grupo é recoñecida mundialmente. O reto principal de cara ao futuro é estar atentos ás novas necesidades que xera esta sociedade cambiante na que vivimos, para poder seguir dando un servizo útil e conservar o estupendo ambiente investigador que se respira no grupo dende os seus orixes; os investigadores captados ao longo destes anos integráronse extraordinariamente na nosa dinámica, gracias á gran calidade humana do equipo.

 

Que ofrece CINBIO a un grupo como o voso de cara a maximizar o seu potencial e relevancia internacional?

O potencial do grupo SIDOR e o seu nivel de internacionalización son xa, de por sí, moi elevados. Vemos a participación do SIDOR no CINBIO como unha oportunidade para dar un salto cualitativo na transferencia de coñecemento ao ámbito biomédico. Debemos agora, entre todos, acadar que CINBIO se convirta en moito máis que na suma dos grupos que o integran.

 

Ademais da vosa participación en CINBIO, en que outras redes ou consorcios de relevancia participades activamente?

O SIDOR participa na Rede Española Matemática-Industria (Math-in), que ten como fin promover a transferencia de coñecemento matemático ao sector produtivo. Algúns dos seus membros pertencen tamén ao Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (TMATI), que vertebra a nivel galego a realización de proxectos Universidade-empresa no ámbito das Matemáticas.

I Annual Meeting CINBIO

O  I Annual Meeting CINBIO,  terá lugar o 16 e 17 de outubro de 2017 no campus universitario de Lagoas- Marcosende da Universidade de Vigo. O congreso será un punto de encontro para facilitar a interacción entre investigadores, profesionais da medicina e do ámbito da saúde en xeral de Galicia, España e doutros países. Nesta edición as temáticas do congreso son: Cáncer, Inmunidade e Inflamación e Nanotecnoloxía.

O prazo de inscrición finaliza o 10 de outubro de 2017. Obrigatoria solicitude de inscrición no correo cinbio@uvigo.es.

Programa provisional       Guía para a presentación de póster

Debido á situación de emerxencia ocasionada no Campus Universitario de Vigo (Lagoas-Marcosende), suspendeuse a xornada de hoxe 16 de outubro do I Annual Meeting CINBIO, o congreso celebrarase o martes 17 e mércores 18 de outubro. Pode consultarse o novo programa no link: ÚLTIMA HORA – NOVO PROGRAMA

Poster

Entrevista a Florentino Fernández Riverola, IP do Grupo Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING)

“Temos a capacidade de abordar problemas complexos e traballar en equipos onde resulta fundamental a coordinación de profesionais pertencentes a distintos ámbitos de coñecemento”

Florentino Fdez-Riverola é doutor en Enxeñería Informática e membro do Departamento de Informática da Universidade de Vigo, dende onde lidera o Grupo de Investigación en Sistemas Informáticos de Nova Xeración (SING), un grupo multidisciplinar que se focaliza na investigación e desenvolvemento de novas metodoloxías e aplicacións computacionais.

  Ler máis

Entrevista a Jorge Pérez-Juste, IP, e a Gustavo Bodelon, investigador posdoutoral do grupo de Química Coloidal

 

“A calidade e o impacto da nosa produción científica é o noso principal aval como grupo de investigación de elite”

O grupo de Química Coloidal formouse en 1996, ao pouco de que se abrira a Facultade de Química da Universidade de Vigo.

Actualmente integrado no Centro de Investigacións Biomédicas CINBIO, o grupo está formado por 10 investigadores, fundamentalmente químicos e os seus Investigadores Principais son Jorge Pérez-Juste e Isabel Pastoriza. A súa investigación céntrase na síntese, caracterización e as súas aplicacións nas nanopartículas metálicas.

Pola súa parte, Gustavo Bodelón, biólogo molecular e investigador posdoutoral no grupo, aporta un enfoque biolóxico e centra a súa investigación nas partículas coloidais plasmónicas e as súas aplicacións para o diagnóstico e biodetección.

Ler máis

Convocatoria 2017 Axudas a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas

Programa: Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento

Data de publicación DOG: 19/06/2017
Prazo de presentación de solicitudes: 20/06/2017 – 20/07/2017
Códigos dos procedementos:
IN607A: Modalidade A – Grupos de referencia competitiva (GRC)
IN607B: Modalidade B – Grupos con potencial de crecemento (GPC)
IN607C: Modalidade C – Redes de investigación
IN607D: Modalidade D – Proxectos de excelencia

ORDE do 8 de xuño de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017.

Máis información da convocatoria

1 2 3 4