Memorias Anuais

En 2008, INBIOMED (Agrupación de Investigación Biomédica) foi iniciada por un grupo de investigadores multidisciplinares da Universidade de Vigo, dando paso a CINBIO, mentres que o novo edificio foi rematado.

En 2016, CINBIO (Centro de Investigación Biomédica) obtivo o recoñecemento do Centro Singular de Galicia e, coa conclusión do novo edificio, financiado con fondos FEDER, algúns dos grupos trasladáronse ao novo centro para desenvolver a súa investigación.

INBIOMED:

2016 Último informe

CINBIO:

2016 Memoria Anual

2017 Memoria Anual

2018 Memoria Anual