Servizos Técnicos

Cultivo celular e laboratorio BSL3 

Contacto: Galina Pinzaru

cinbio.cultivos@uvigo.es

Teléfono: +34 986 818 765

 

Bioloxía molecular 

Contacto: Pilar Canoa Román

pcanoa@uvigo.es

Teléfono: +34 986 818 765

 

Histoloxía e Microscopía

Contacto: Ainhoa Rodríguez Tebar

tecnicomicroscopia@uvigo.es

Teléfono: +34 986 130 148

 

Preparación de medios e esterilización

Contacto: Galina Pinzaru

cinbio.cultivos@uvigo.es

Teléfono: +34 986 818 765

 

Microbioloxía e fagos

Contacto: Galina Pinzaru

cinbio.cultivos@uvigo.es

Teléfono: +34 986 818 765

 

Unidade de Citometría de fluxo

Citómetro Sorter tipo FCAS-scan e citómetros de análise FC500 e Accuri.

Contacto: Mercedes Peleteiro Olmedo

cinbiocitometria@uvigo.es

Teléfono: +34 986 130 195 / +34 986 818 765

 

Ultracentrifuga, SPR, Liofilizador, Envision e análise instrumental

Contacto: Pilar Canoa Román

pcanoa@uvigo.es

Teléfono: +34 986 818 765

 

Soporte metodolóxico (Biostatistica)

Contacto: Alberto Lema Blanco

alema@uvigo.es

Teléfono: +34 986 818 765