GL EN

Media

Ver

A colonoscopia do futuro (SING)

O grupo SING (Sistemas Informáticos de Nova Xeración) está levando a cabo un proxecto que ten como obxectivo principal o desenvolvemento dun sistema diagnóstico asistido por ordenador que apoie ao endoscopista durante a realización das colonoscopias para detectar e clasificar os polipos colorrectais. Neste vídeo da Xunta intervén Miguel Reboiro, un dos investigadores do grupo.