GL EN

Media

Ver

CINBIO - Xunta de Galicia

No CINBIO desenvolvemos ciencia básica, aplicada e clínica cun alto nivel de competitividade e excelencia. A nosa actividade científica estrutúrase arredor de catro grandes áreas de investigación: medicina molecular, nutrición e benestar, nanomateriais e informática para a saúde e bioestatística.

Neste vídeo da Xunta de Galicia destácase a nosa priorización do enfoque aplicado e o desenvolvemento de liñas de investigación únicas en Galicia.