GL EN

Media

Rrss
Galería

Outubro

A fotografía de Alba Vázquez Arias (SynBio) retrata a unha bacteria Escherichia coli cuberta de nanopartículas de ouro. É a encargada de representar o mes de outubro no calendario CINBIO 2022.