GL EN

Media

Galería

Xuño 2023

Esta fotografía de Marina Peña Penabad, responsable do servizo de Bioexperimentación do CINBIO, é a protagonista do mes de xuño no calendario do noso centro. Nela podemos observar o traballo na zona de corentena a través da ventá dun air-lock de descontaminación de materiai, que establece a barreira de bioseguridade entre zona limpa e sucia. A cor é azul pola luz ultravioleta que actúa como descontaminante.

Con ela estreamos o mes de xuño!