GL EN

Job opportunities

CINBIO 20. Candidatos seleccionados. Resolución.

Start Date: 06 March 2017
End Date: 17 March 2018

A comisión acaba de facer pública a resolución do procedemento.

CINBIO 20.

Convocatoria

Listaxe provisional de admitidos e excluidos CINBIO 20

CINBIO 20. Candidatos seleccionados.

CINBIO 20 – Resolución.