Accesibilidade

 • A accesibilidade nos sitios web da Administración Pública ten carácter legal:

  A Lei de Servizos da Información e Comercio Electrónico (Lei 34/2002, de 11 de Xullo que entrou en vigor o 12 de Outubro de 2002 – LSSICE) indica que serán tidas en conta as NORMAS UNE 139801:2003, UNE 139802:2003 e sobre todo a UNE 139803:2004, ademais das directrices WAI (Web Accessibility Initiative)

  • consideradas pola Unión Europea como normas “de facto” e que marca os estándares a nivel internacional na creación de contidos Web accesibles para todos os usuarios.

  Entre as pautas básicas de accesibilidade marcadas pola Universidade de Vigo podemos mencionar as seguintes:

  • Orde lóxico de presentación dos elementos en pantalla.
  • Sistema de navegación simplificado, non se empregan menús despregables.
  • Texto descritivo das imaxes.
  • Acceso mediante teclado as opcións principais.
  • Organización: cada páxina está organizada dunha maneira clara e estruturada para mellorar a navegación e aportar usabilidade.
  • Mapa Web: Proporciona unha visión global e clara do sitio web.
  • Linguaxe: empregar unha linguaxe clara e sinxela para unha mellor comprensión e para facilitar a lectura no monitor do ordenador.

  Tamén temos dispoñibles atallos de teclado para o acceso directo a enlaces específicos, o seu funcionamento é diferente segundo o sistema operativo e o modelo de navegador:

  Windows:

  Internet Explorer: ALT + tecla numérica + ENTER

  Firefox: ALT + tecla numérica

  Mac:

  Safari: Ctrl + tecla numérica

   

  Teclas numéricas:

  0 Declaración de accesibilidade

  1 Páxina de inicio

  2 Utilidades

  3 Mapa Web

  4 Correo Web

  5 Busca

  6 Login

  7 Contacto

Validáronse contidos existentes no portal www.cinbio.eu, conformes ó nivel AA das directrices marcadas no consorcio WC3 (“Word Wide Web Consortium”).

Logotipo W3C XHTML 1.0 Logotipo W3C CSS Logotipo W3C WAI-AA WCAG 1.0 Logotipo t.a.w.3 AA

En todo caso, si se atopan elementos que non cumpran co estipulado, pode comunicarse a través do seguinte formulario.