Bioloxía Molecular

BM-foto ChemiDoc     BM-Envision-rec     BM-foto NanoDrop

Contacto: Dra. Mercedes Peleteiro Olmedo,

  • mpeleteiro@uvigo.es
  •  +34 986 130 195 / +34 986 818 765

O servizo de Bioloxía Molecular, dispón do seguinte equipamento:

– Equipo de Adquisición e Análise de Imaxe ChemiDocTM XRS+ . Manual.

Equipo dotado dunha cámara CCD de alta resolución e sensibilidade, que permite a adquisición de imáxenes de xeles e blots de colorimetría, densitometría, fluorescenciay quimioluminiscencia e quimiofluorescencia.

– Lector de placas EnVision. Manual.

Permite facer medidas de absorbancia, fluorimetría en tempo retardada (time-resolved), fluorimetría prompt, fotometría, luminometría, polarización de fluorescencia e AlphaScreen. Admite todo tipo de microplacas estándares sendo a máis usada a de 96 pocillos.

– Espectrofotómetro NanoDrop 2000. Manual.

Espectrofotómetro de UV-visible que permite determinar de maneira rápida e sinxela a concentración en mostras de DNA, RNA e proteínas, entre outras, con microvolumens (0,5-1) µL. Non son necesarias dilucións, incluso para concentración elevadas.