Expresion de Interes. Marie Curie MSCA-IF-2018

CINBIO ofrece a posibilidade de desenrolar, por 2-3 anos, un proxecto de investigación, en Vigo e Ourense, atendendo a convocatoria: H2020 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships programme (MSCA-IF 2018). Más información en español.

We are calling for highly motivated researchers to be involved with our research.

Please, contact us (cinbio@uvigo.es), if you have a PhD related to our research lines, you comply with the mobility rule of the MSCA; and you choose CINBIO, at University of Vigo, as your Host Institution. Send the following information,  before 26th of June 2018:

  • CV: Euraxess format.
  • Motivation letter (max. 2 A4 pages)
  • Summary of the research proposal (max. 5 A4 pages)

MCSA-IF-2018-procedureClick here for Questions & Answers, and a starting point to apply. Ler máis

Oferta de traballo: Técnico en Valorización de Software

Dende o Grupo de Investigación SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research) da Universidade de Vigo, no marco da súa actividade na Rede Tecnolóxica de Matemática Industrial (TMATI)infórmase da apertura da convocatoria dun Contrato de Técnico en Valorización de Softwarecofinanciado entre a Rede TMATI e Grupo SiDOR a través das axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia (convocatoria 2016).
Características do posto ofertado:

Ler máis

Contrato Pre-doutoral. Grupo SiDOR. Statistical Inference. deadline 12feb, 14h

O Grupo de investigación SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research) da Universidade de Vigo, infórmase da apertura da convocatoria dun Contrato Pre-doutoral para realizar unha tese de doutoramento nunha das liñas de investigación do grupo: inferencia non paramétrica, regresión semiparamétrica e non paramétrica, análise de supervivencia, teoría de xogos, teoría da decisión, investigación operativa, etc.
Contrato con cargo a proxecto de investigación financiado a través das Axudas 2016 de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas da Xunta de Galicia.
Os candidatos interesados deberán enviar un correo electrónico coa documentación solicitada sidor@uvigo.es, indicando no ASUNTO: Praza Pre-doutoral SiDOR.
O prazo de envío de candidaturas remata o 12 de febreiro de 2018, ás 14.00 h.
Ver detalles da convocatoria a través da páxina web de SiDOR.

Oferta posdoutoral neurociencia ICVS (Braga)

O ICVS de Braga (Instituto de Investigación en Ciencias da Vida e da Saúde) (www.ICVS.uminho.PT) da Universidade de Minho, Portugal, membro do ICVS/3B – laboratorio asociado, dispón dun posto para una beca de investigación (posdoutoral), baixo o marco do proxecto “Tau therapeutics in Down syndrome & Alzheimer’s disease synaptic pathologies.”, financiado pola Fundación Jerome Lejeune.

Máis información

Oferta de Emprego: CINBIO 26. Postdoc Researcher on Biomass and Sustainable Development

sli_eq2_portada-rec

Perfil: O Centro de Investigación Biomédica (CINBIO) ofrece unha praza temporal de investigador/a postdoctoral a tempo completo para unha persoa altamente motivada e cualificada para traballar na “extracción e purificación de produtos biolóxicos a partir da biomasa“, relacionados coa área de Biosaúde e Envellecemento Activo, no grupo de Biomasa e Desenvolvemento Sostible, con sede en OurensePeriodo: inicialmente durante 7,5 meses (a partires de marzo de 2018), e pódese continuar.


Find here the final resolution on this recruitment process. CINBIO 26 EQ2-Final Resolution 


Ler máis

CINBIO 24. Responsable da Unidade de Xestión. Centro Singular. Resolución.

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) ofrece un posto a tempo completo para  un/unha Responsable da Unidade de Xestión (Centro Singular).

A solicitude, en modelo normalizado publicado como Anexo II deste documento, e demais documentación enviarase a cinbio@uvigo.es .

O prazo rematará o 15 de Outubro de 2017 (ás 16:00 hora local).

Información completa: CINBIO 24. Responsable da Unidade de Xestión. Centro Singular .

A Comisión de Recursos Humanos publica a CINBIO 24. Listaxe definitivo admitidos.

CINBIO 24. Avaliación méritos. Provisional

Data límite para solicitar revisión de puntuacións: 21 de novembro de 2017.

CINBIO 24. Lista definitiva puntuacións-entrevistas

CINBIO 24. Entrevista puntuacións. Provisional

CINBIO 24. Resolución do procedemento

 

CINBIO 25. Análise bioinformático de dados NGS. Predoutoral. Resolución.

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) ofrece un posto a tempo completo para  un/unha estudante predoutoral. Liña de investigación: Xenómica do cancro.

A solicitude, en modelo normalizado publicado como Anexo II deste documento, e demais documentación enviarase a cinbio@uvigo.es .

O prazo rematará o 15 de Outubro de 2017 (ás 16:00 hora local).

Información completa: CINBIO 25. Xenómica do cancro. Predoutoral

CINBIO 25. Listaxe definitivo admitidos excluidos

CINBIO 25. Listaxe provisional puntuacions

CINBIO 25. Resolución

1 2 3 4 5