CI8 – Análise químico e Efectos Fisiolóxicos de Biotoxinas e Contaminantes Ambientais e Alimentarios

Ana GagoProfesora Ana Gago-Martínez

(Dra. Química Analítica)

tl_files/cinbio/imagenes/telefono.png +34 986 812 284
tl_files/cinbio/imagenes/arroba.png anagago@uvigo.es
tl_files/cinbio/imagenes/masinfo.gif Web Departamento

O grupo de Química Analítica e Alimentaria (CI8) está especializado no desenvolvemento de técnicas modernas para o análise de contaminantes orgánicos en mostras de mariscos. As principais áreas de traballo son:

  • Determinación de contaminantes orgánicos na auga e mariscos: desenvolvemento de métodos analíticos para determinación da presenza de determinados contaminantes orgánicos (HAPs, PCB, BFRs, alquilfenóis, etc ..).
  • Desenvolvemento e validación de métodos de análise para a de e confirmación de toxinas de algas.
  • Imunoquímica Analítica: desenvolvemento de estratexias baseadas en imunoquímica analíticos para o tratamento previo de mostras de matrices complexas e tamén para ensaios específicos ou selectivos baseados en inmunoanálise.
  • Proteómica analítica clínica: desenvolvemento de estratexias analíticas para a análise proteómica do plasma, soro e tecidos con fins terapéuticas e de diagnóstico clínico.

Este grupo ofrece unha serie de servizos tecnolóxicos:

  • Técnicas de extracción (extracción Soxlhet, extracción ultrasóns, microondas, extracción en fase sólida, microextración en fase sólida, extracción en fase sólida por inmunoafinidade.
  • Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC): modos de detección de rayos UV/diodo, fluorescencia e espectrometría de masas (MS).
  • Electroforeses Capilar (CE):  modos de detección de rayos UV / diodo e espectrometría de masas (MS).
  • Outros modos de detección: Chama detector de ionización (FID) e espectrometría de masas (MS).
  • Técnicas imunoquímicas: ELISA e técnicas de extracción e purificación a base de imunoafinidade.