CI8 – Análise químico e Efectos Fisiolóxicos de Biotoxinas e Contaminantes Ambientais e Alimentarios

Ana GagoProfesora Ana Gago-Martínez

(Dra. Química Analítica)

tl_files/cinbio/imagenes/telefono.png +34 986 812 284
tl_files/cinbio/imagenes/arroba.png anagago@uvigo.es
tl_files/cinbio/imagenes/masinfo.gif Web Departamento

O grupo de Química Analítica e Alimentaria (CI8) está especializado no desenvolvemento de técnicas de procesamento de mostras. As áreas de traballo no que se centran en sectores como a saúde, pesca/conservas, produtos farmacéuticos e produtos químicos, son:

  • Determinación de contaminantes na auga e mariscos: desenvolvemento de métodos analíticos para determinación da presenza de determinados contaminantes orgánicos (HAPs, PCB, BFRs, alquilfenóis, etc ..), que se pode atopar en niveis moi baixos en diferentes matrices (mariscos, auga e sedimentos).
  • Determinación das biotoxinas acuáticas en mariscos: desenvolvemento de procedementos analíticos simples, rápidos e específicos para o control das biotoxinas mariñas, especialmente paralíticos, lipofílicas e amnésicos (PSP, LPT, ASP) toxinas en peixe, así como outras biotoxinas acuáticas como toxinas de cianobacterias, que teñen a súa orixe en auga doce, pero pode afectar o ambiente mariño tamén.
  • Imunoquímica Analítica: desenvolvemento de estratexias baseadas en imunoquímica analíticos para o tratamento previo de matrices complexas e tamén para específicos de ensaios selectivos baseados inmuno.
  • Proteómica analíticos clínicos: desenvolvemento de estratexias analíticas para a análise proteómica do plasma, soro e tecidos con fins diagnósticos terapéuticas e clínicos.

Este grupo ofrece unha serie de servizos tecnolóxicos:

  • Técnicas de extracción (extracción Soxlhet, extracción ultrasóns, microondas, extracción en fase sólida, microextración en fase sólida, imunoafinidade extracción en fase sólida
  • Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC): matriz de UV / diodo, de fluorescencia e modos de detección por espectrometría de masas (MS).
  • Electroforesis Capilar (CE): array UV / diodo e modos de detección por espectrometría de masas (MS).
  • Cromatografía de gases (GC).
  • Outros modos de detección: Chama detector de ionización (FID) e espectrometría de masas (MS)
  • Técnicas imunoquímicas: ELISA e técnicas de extracción e purificación a base de imunoafinidade.