Comité de Ética. Documentos

Authorización de Proxectos, Comité de Ética.

A experimentación con animais desempeña un papel fundamental no descubrimento dos mecanismos biolóxicos subxacentes da enfermidade e no desenvolvemento de tratamentos médicos. De otro xeito, non teriamos a maioría dos medicamentos, antibióticos, vacinas e técnicas cirúrxicas, dispoñibles hoxe en medicina humana e veterinaria.

INFORMACION:

Outra Lexislación española e internacional sobre investigación en animáis e  humans

Las directrices ARRIVE (Investigación con Animales: cómo proceder en Experimentación In Vivo). 

Outros documentos: