FB3 B – Neurociencia

Jose Antonio LamasProfesor José Antonio Lamas Castro

(Doctor en Neurofisioloxía)

tl_files/cinbio/imagenes/telefono.png +34 986 812563 – +34 986 814067
tl_files/cinbio/imagenes/arroba.png antoniolamas@uvigo.es
tl_files/cinbio/imagenes/masinfo.gif Web Neurociencia
Actualmente usase principalmente electrofisioloxía en cultivos neuronais, pero tamén de RT-PCR, qRT-PCR e técnicas de imunocitoquímica para entender como os canles iónicos afectan ó comportamento neuronal. A disfunción de canle iónico é a orixe dun grupo de enfermidades clínicamente relevantes chamadas canalopatias, de xeito que o seu estudo pode ser importante para comprender algúns tipos de epilepsia, cancro, Alzheimer, arritmia cardíaca …

En particular, trabállase:

  • A expresión e distribución das canles de potasio K2P no sistema nervioso autónomo.
  • As propiedades das canles de potasio K2P e correntes en neuronas simpáticas do ganglio cervical superior (SCG) e de ganglios nodosos (NG).
  • A modulación das canles de potasio K2P por agonistas muscarínicos, axentes nootrópicos e outras vías de segundos mensaxeiros.
  • O papel das canles K2P no potencial de repouso de membrana e a excitabilidade de neuronas.
  • A acción de drogas clínicas atractivas como linopirdine, XE991, riluzole, fluoxetina ou valproato en canles K2P, pero tamén en outras canles e cadeas relacionados coa excitabilidade neuronal (HCN, KCNQ, correntes de sodio persistentes …)

O Grupo de Neurociencia colabora con outros grupos españois, principalmente:

  • O grupo do profesor Andrés Morais, da Universidade de Alacante sobre o bloqueo de canles nicotínicos por anestésicos locais.
  • O grupo da profesora Teresa Giráldez e Diego Álvarez de la Rosa, da Universidade de La Laguna na interacción de SGK1 con canles de potasio KCNQ.

O grupo de Neurociencia pertence a Rede Española de Canales Iónicos (RECI) e forma parte da Iniciativa Española Ion Channel (IECI).