Memorias Anuais

En 2008, INBIOMED (Agrupación de Investigación Biomédica), foi iniciada por un grupo de investigadores multidisciplinarios da Universidade de Vigo, con apoio económico para este propósito, por parte de a Xunta de Galicia e FEDER. Esta inniciave deu paso ao CINBIO (Centro de Investigacións Biomédicas), ao tempo que desenrolose un novo edificio, tamén co apoio financeiro da Unión Europea (FEDER).

En 2016, o CINBIO obtivo o recoñecemento de Centro Singular de Galicia e, coa conclusión do novo edificio, algúns dos grupos trasladáronse ao novo centro para desenvolver a súa investigación.

CINBIO:

Proxecto Estratéxico 2016-2019.

2016 Memoria Anual

2017 Memoria Anual

2018 Memoria Anual