Outros Servizos

interiores_051-pipeteando

Cultivo celular:

Preparación de medios e esterilización; Microbioloxía e fagos.

Contact: Galina Pinzaru,

  • cinbio.cultivos@uvigo.es / gpinzaru@uvigo.es
  • +34 986 818 765

Bioloxía Molecular:

Ultracentrifuga; Liofilizador; Concentrador de mostras a vacío GYROZEN MiniVac; Transiluminador UVP M-26V; Cabina Seguridad Biolóxica BIO II ADVANCE, Cabina Telstar Mini V PCR, Cubeta Electroforésis Horizontal WIDE MINI-SUB CELL SYSTEM, Cubeta Electroforésis Vertical MINI-PROTEAN TETRA CELL.

 

Contacto: Dra. Mercedes Peleteiro Olmedo,

  • mpeleteiro@uvigo.es
  •  +34 986 130 195 / +34 986 818 765