Xenomica Evolutiva e Biomédica

David PosadaProfesor David Posada

(Doutor en Zooloxía)

 

tl_files/cinbio/imagenes/telefono.png +34 986 812038
tl_files/cinbio/imagenes/arroba.png dposada@uvigo.es
tl_files/cinbio/imagenes/masinfo.gif Xenomica Evolutiva e Biomédica

 

Equipos de investigación:

Filoxenómica  ERC
Líder do equipo: o profesor David Posada  (dposada@uvigo.es)
O equipo de xenómica evolutiva utiliza información xenómica para tratar de comprender a evolución das diferentes especies e células cancerosas.

Xenética das poboacións e evolución computacional
Líder do equipo: investigador Ramón e Cajal Miguel Arenas (marenas@uvigo.es)
O equipo de Miguel Arenas está interesado en comprender a evolución dos organismos na poboación e a niveis moleculares. O equipo tamén desenvolve modelos, métodos e marcos para a análise evolutiva de datos xenéticos.

Xenómica mariña
Líder do equipo: investigadora Marie Curie Iria Fernández-Silva (irfernandez@uvigo.es)
Tratase de responder a preguntas clave evolutivas sobre a evolución dos peixes mariños.

Ademais, o grupo participa no proxecto Marie Curie ITN “CONTRA“, Computational ONcology TRaining Alliance. ID number: 766030, “H2020-EU.1.3.1. – Fostering new skills by means of excellent initial training of researchers“; con estes proxectos de “Investigadores Novos“, (“Early Stage Researcher”):

ESR 11: Estimation of tumour growth rates from NGS data

ESR 12: Mutational patterns and models within tumours.