GL EN

Info Covid-19

Transferencia

Información Covid-19

O coronavirus SARS-CoV-2 é un virus que produce a enfermidade COVID-19. Coa fin de deter a transmisión deste virus, as autoridades sanitarias realizan unha vixilancia continua da situación epidemiolóxica e establécense medidas de prevención e control sanitario fronte a COVID-19.

Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID da Universidade de Vigo.

Ver plan prevención Covid-19