GL EN

Áreas temáticas

Cinbio, Informática para a saúde e bioestatística

Informática para a saúde e bioestatística

Nesta área transversal analízanse datos para realizar modelos preditivos e para a súa posterior inferencia no campo da biomedicina, así como o uso de software para o tratamento destes datos.

Nesta liña, as investigacións divídense en:

 • Informática para a saúde

  Software translacional entre os campos biomédico e clínico.

  Análise de datos masivos (ómicas) e manexo de macrodatos (big data).

  Modelos preditivos e aprendizaxe automática en biomedicina.

  Sistemas de apoio á toma de decisión clínica e técnicas de análise de imaxes.

  Coñecemento social en saúde.

  Análise de redes sociais (minaría de textos e grafos).

  Evolución de resistencias en virus.

 • Bioestatística

  Inferencia posterior á recollida de datos e en estudos lonxitudinais no tempo.

  Optimización de recursos.

  Cooperación e solución en problemas de repartición en saúde/biomedicina.

  Predición da evolución de enfermidade e postoperatorio.

  Idoneidade de probas diagnósticas e prognósticas.

  Bondade de axuste.

  Avaliación estatística de novos marcadores.

  Aceleración de procesos de cálculo e selección de variables en big data.

  Comparacións múltiples en cancro e envellecemento.

Dentro desta área, os dous grupos de investigación principais son os seguintes: