GL EN

Estrutura e organización

A estrutura organizativa do centro está formada pola comisión reitora da Universidade de Vigo, a dirección, o comité executivo e científico do centro e o comité asesor externo.

Comisión Reitora

A comisión reitora exerce o goberno, a coordinación e a supervisión da actividade e do funcionamento da Universidade de Vigo.

Manuel Joaquín Reigosa Roger Manuel Joaquín Reigosa Reitor da Universidade de Vigo
Belén Rubio Armesto Belén Rubio Armesto Vicerreitora de Investigación
José María José María Martín Vicerreitor de Economía

Dirección

Comité Executivo

O comité executivo está formado por representantes de cada unha das catro áreas de investigación do centro, co obxecto de axilizar a súa xestión.

Comité Científico

A Comisión Científica do CINBIO está composta polos coordinadores dos grupos de investigación adscritos ao centro. Ten como finalidade o control e seguimento da misión e estratexia.

Comité Asesor Científico Externo (CAE)

O CINBIO conta cunha Comisión Asesora Externa que avalía a estratexia do centro, realiza recomendacións e seguimento do proxecto. É un órgano de asesoramento, observador, consultivo e externo ao centro de investigación, constituído por investigadores e investigadoras de recoñecido prestixio en diferentes áreas e especialidades.