GL EN

Tecnoloxía e Transferencia

Cinbio, investigadores e investigadoras do máis alto nivel

Dado que un dos obxectivos primordiais do CINBIO é multiplicar o retorno á sociedade en forma de coñecemento científico e da súa transferencia, un dos nosos principais desafíos é incrementar a actividade relacionada coa produción tecnolóxica. En consonancia con isto, o CINBIO ten rexistradas un total de 19 patentes (dúas delas nos dous últimos anos) e 64 softwares, con aplicacións transversais ás diferentes liñas estratéxicas en que traballan os grupos de investigación.

Capacidades

Máis información

Contratos e convenios

Máis información