Inicio

CINBIO. Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019.

Foto Grupo CINBIO Navidad CINBIO I Annual Gathering – Encontro Anual 2019.

DATA: xoves 21 de marzo de 2019, de 9:15 a 12:15.

LUGAR: Salón de Actos, Ciencias Experimentais

Atopa aquí máis información.

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) é un centro de investigación multidisciplinar da Universidade de Vigo. A súa orixe esta na necesidade de dotar dun equipamento e infraestrutura común ós investigadores especializados en biomedicina da Universidade de Vigo. O Centro ofrece servizos de investigación, acolle instalacións bio-experimentais e un laboratorio BSL3, único no noroeste de España.

Somos máis de 200 persoas en investigación, incluíndo profesores, doutores, estudantes de doutoramento e técnicos de laboratorio; que inicialmente foron agrupados no INBIOMED (Agrupamento de Investigación en Biomedicina), desde o 2008; traballando en colaboración cos hospitais da rexión, outras universidades, industria, gobernos rexionais e locais.

O CINBIO esta situado no campus universitario de Vigo no edificio anexo ó CACTI (Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación) e ó lado do CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de Vigo).