Inicio

Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019

 

 

O Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) é un centro multidisciplinar do ámbito biomédico da Universidade de Vigo, a súa oríxe esta na necesidade de dotar dun equipamento e infraestrutura común que acolla ós investigadores especializados en biomedicina da Universidade de Vigo. O Centro facilita o intercambio de coñecementos, recursos e tecnoloxía entre os grupos e con organismos externos como outras universidades, centros de saúde, gobernos rexionais, locais e industrias relacionadas.