Centro Singular de Investigación de Galicia

 

A singularidade do CINBIO deriva de factores como:

 • Multidisciplinariedade na abordaxe da investigación no ámbito da saúde (dende unha perspectiva básica, preventiva, de diágnostico e terapéutica).
 • Existencia de áreas de investigación únicas en Galicia como a Epixenética, Filoxenia do Cancro ou a Inmunoloxía.
 • Ubicación física anexa ó CACTI (Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación) e ó lado do CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de Vigo).
 • Existencia de instalacións bio-experimentais únicas na Comunidade Autónoma de Galicia como o BSL3 ou outras como o Servizo de Bioexperimentación de características SPF.
 • A súa integración no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia-Sur.
 • A pertenencia a Eurorexión Galicia-Norte de Portugal.

Áreas de investigación únicas en Galicia, como a síntese de drogas antitumorales e epixenéticas, a filoxenia do cancro ou a inmunoloxía, e grupos de alto nivel na síntese e uso das nanopartículas.
A localización próxima ao CACTI (Centro de Soporte Científico e Tecnolóxico) e CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de Vigo), que ofrece instalacións para empresas novas.
As instalacións bio-experimentais como o laboratorio BSL3 e os servizos Bio-Experimentation con características SPF.
Participamos no IISGS, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.
A nosa integración na eurorrexión de Galicia e Norte de Portugal.

 

The singularity of CINBIO comes from factors such as:

 • The multidisciplinar approach to research in health issues; basic research aiming at preventive, diagnostic, and therapeutic outputs.
 • Unique research areas in Galicia, such as Synthesis of Antitumoral and Epigenetic targeting drugs, Phylogeny of Cancer or Immunology, and top level groups in the synthesis and use of nanoparticles .
 • The location close by the  CACTI (Center for Scientific and Technological Support) and CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de Vigo), that offers facilities for start-ups.
 • The Bio-experimental facilities as the BSL3 lab, and the Bio-Experimentation Services with SPF characteristics.
 • We are part of the IISGS, Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.
 • Our integration in Galicia & North Portugal Euroregion.