GL EN

Structure and organisation

The organisational structure is composed of a steering commission at the University of Vigo, a board of directors, an executive and scientific committee at CINBIO, as well as an external advisory board.

Leadership

Board of directors

The board of directors is composed of representatives of each of the four research areas at CINBIO, with the purpose of streamlining management.

External Advisory Board (EAB)

O CINBIO conta cunha Comisión Asesora Externa que avalía a estratexia do centro, realiza recomendacións e seguimento do proxecto. É un órgano de asesoramento, observador, consultivo e externo ao centro de investigación, constituído por investigadores e investigadoras de recoñecido prestixio en diferentes áreas e especialidades.

Scientific Committee at the centre

The scientific committee at CINBIO is composed of the coordinators of the research groups affiliated with the centre. Its goal is to control and supervise its mission and strategy.

EBAB

Consello Asesor Empresarial Externo (External Business Advisory Board-EBAB) do CINBIO constituiuse en 2022, e é froito da aposta do centro para mellorar a productividade e a competitividade, representando unha oportunidade única para establecer colaboracións co tecido empresarial existente no entorno, ampliando áreas de negocio e creando sinergias. O Board, co apoio da Unidade de Transferencia e Innovación do CINBIO, proporciona asesoramento, apoio no desenvolvemento de novas ideas de negocio e guía nas principais tendencias tecnolóxicas do entorno socioeconómico actual.

Comité de Formación

Comisión de RRI E Igualdad