GL EN

Estrutura e organización

A estrutura organizativa do centro está formada pola comisión reitora da Universidade de Vigo, a dirección, o comité de dirección e científico do centro e o comité asesor externo.

Dirección

Comité de Dirección

O comité de dirección está formado por dirección e representantes das dúas grandes áreas de investigación do centro, co obxecto de axilizar a súa xestión.

Comité Asesor Científico Externo (CAE)

O CINBIO conta cunha Comisión Asesora Externa que avalía a estratexia do centro, realiza recomendacións e seguimento do proxecto. É un órgano de asesoramento, observador, consultivo e externo ao centro de investigación, constituído por investigadores e investigadoras de recoñecido prestixio en diferentes áreas e especialidades.

Comité Científico

A Comisión Científica do CINBIO está composta polos coordinadores dos grupos de investigación adscritos ao centro. Ten como finalidade o control e seguimento da misión e estratexia.

EBAB

Consello Asesor Empresarial Externo (External Business Advisory Board-EBAB) do CINBIO constituiuse en 2022, e é froito da aposta do centro para mellorar a productividade e a competitividade, representando unha oportunidade única para establecer colaboracións co tecido empresarial existente no entorno, ampliando áreas de negocio e creando sinergias. O Board, co apoio da Unidade de Transferencia e Innovación do CINBIO, proporciona asesoramento, apoio no desenvolvemento de novas ideas de negocio e guía nas principais tendencias tecnolóxicas do entorno socioeconómico actual.

Comité de Formación

Comisión de RRI E Igualdad