Liñas fundamentais de investigación

As liñas fundamentais de investigación do CINBIO: medicina molecular, nutrición e benestar, nanomateriais e informática para a saúde e bioestatística. Os nosos investigadores e investigadoras únense arredor de catorce grupos de investigación.

Máis información

Ampla experiencia

Somos máis de 200 persoas relacionadas coa investigación, entre elas: profesorado, persoal médico, estudantado de doutoramento e técnicos e técnicas de laboratorio. Traballamos desde 2008 con hospitais, gobernos rexionais e locais e industrias relacionadas.

Máis información

O CINBIO

Centro de Investigación da Univesidade de Vigo, sitúase no campus de Vigo e conta con instalacións bioexperimentais únicas na comunidade autónoma de Galicia como o BSL3 ou o Servizo de Bioexperimentación.

Máis información

Obxectivo do centro

O noso obxectivo fundamental é espertar a inquietude de mocidade investigadora e atraer o talento de investigadoras e investigadores consolidados, que aseguren o presente e o futuro da investigación dos nosos grupos, para multiplicar o retorno á sociedade, en forma de profesionais, de coñecemento científico e da súa transferencia.

Máis información
Cinbio

CINBIO

O CINBIO é un centro de investigación multidisciplinar da Universidade de Vigo, recoñecido en 2016 como Centro Singular de Investigación por parte da Xunta de Galicia. Un proxecto consolidado en constante crecemento, baseado na cultura de calidade, na que multitude de investigadores e investigadoras poñen a súa paixón na ciencia sempre baixo criterios de excelencia. Apostando por un modelo colaborativo e sen perder de vista a misión do centro.

Máis información Visita Virtual

Datos dos últimos tres anos

+
200
Investigadores e Investigadoras

Máis información

+
254
Publicacións

Máis información

+
+21
Proxectos

Máis información

+
+19
Contratos

Máis información

+
+12
Patentes

Máis información

+
75
%
Publicacións Q1

Máis información

+
+3
M
Investimento captado

Máis información

Publicacións

Artigos de investigación, libros, capítulos, revisión, ensaios e outras publicacións científicas

CINBIO 1
Bg eventos

Twitter

Séguenos para estar ao día a través do noso Twitter