GL EN

Events

Programa formativo en "Transferencia da Innovación": Cultura innovadora 19 June 2024 Sala de seminarios da Torre CACTI

Formación transversal

Dende a Unidade de Transferencia e Innovación do CINBIO continuamos co programa formativo en Transferencia de resultados de investigación, ao que vos queremos convidar.

quinta sesión do programa busca aproximar ó persoal investigador do CINBIO conceptos clave sobre a cultura da innovación, así como temas transversais como son a creatividade, o liderazgo, a estratexia, os procesos, a xestión do cambio, as ferramentas e a comunicación.

O contido da sesión será o seguinte:

  • Introdución á cultura da innovación: visión xeral do que é a cultura da innovación e a súa importancia para o éxito dunha organización como o CINBIO. 
  • Creatividade e pensamento innovador.
  • Liderazgo e cultura da innovación: como a figura dun líder pode fomentar un entorno innovador.
  • Estratexias, procesos e medicións para a evaluación da innovación.

A sesión terá unha duración de 120 minutos e será impartida por Felipe Iglesias, xerente en Pëtri Laboratorio de ideas. Levarase a cabo o 19 de xuño en horario de mañá, de 10 a 12h, de forma presencial na Sala de Seminarios da Torre CACTI.

Abaixo, tendes o formulario de inscrición.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From the Technology Transfer and Innovation Unit of CINBIO, we continue with our training program to promote the transfer of research results, and we would like to invite you to participate in our next session.

The fifth session of the program will introduce key concepts about innovation culture, as well as transversal topics such as creativity, leadership, strategy, change management and communication. 

The content of the session will be as follows:

  • Introduction to the culture of innovation: overview of the culture of innovation and its importance for the success of an organisation like CINBIO.
  • Creativity and innovative thinking.
  • Leadership and innovation: how the figure of a leader can foster an innovative environment.
  • Strategies, processes and a guide for measuring and evaluate innovation.

The session will last 120 minutes and it will be taught by Felipe Iglesias, manager at Pëtri Laboratorio de ideas. It will take place on June 19th in the morning, from 10 a.m. to 12 p.m., in person, in the CINBIO Seminary Room (Torre CACTI).

Please find below the registration form.

Seminario “Transferencia da innovación”

Registration
First and last name