GL EN

Events

Seminario "BFlow, como transferir unha idea do laboratorio ao mercado” 16 February 2023

Formación transversal

O director científico da spin-off BFlow, Bruno K. Rodiño, visitaranos o 16 de febrero para impartir un seminario + sesión práctica sobre “BFlow, como transferir unha idea do laboratorio ao mercado”.

Esta é unha oportunidade para coñecer de primeira man a tecnoloxía desenvolvida por BFlow, empresa recentemente galardoada co premio Bioga BioEmpresa Xove.

BFlow nace de anos de investigación colaborativa entre grupos de óptica, física e cardioloxía, co obxectivo de desenvolver novos modelos para reproducir a fisioloxía humana en laboratorios de investigación. O que comezou como unha idea para mellorar a investigación cardiovascular levou á creación de BFlow, que ten como obxectivo comercializar sistemas Organ-on-a-chip para a industria farmacéutica para mellorar significativamente o descubrimento e desenvolvemento de novos fármacos.

Este seminario terá lugar na sala de audiovisuais do modulo 6 do CINBIO entre as 12:00 e as 13:00 horas do xoves 16 de febreiro.

As persoas interesadas en asistir poden reservar a súa plaza a través do seguinte formulario de inscrición:

Datos persoais

A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos.