Home

Queres vivir unha experiencia envolvente con acceso ás nosas instalacións en 360º?

Tes curiosidade por coñecer de primeira man cal é o traballo desenvolto por cada un dos nosos grupos de investigación e servizos transversais? 👩‍🔬 👨‍🔬

VISITA VIRTUAL

CINBIO. Singular Research Center of Galicia.

The Biomedical Research Centre (Centro de Investigacións Biomédicas), CINBIO is a multidisciplinary research centre from University of Vigo. It emerged to create a common infrastructure for biomedical experts and it offers research services, it hosts the bio-experimental facilities and a new BSL-3 laboratory, the only one in the whole Nordwest Region.

We are over 200 people related to research, including professors, doctors, PhD students, and lab technicians; originally grouped in INBIOMED, over ten years working in collaboration with the hospitals of the region, other universities, industry, regional and local governments

CINBIO premises are located at the University´s campus, near CACTI (Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación) and CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de Vigo), a business incubator centre.

Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 (curso 2020-2021) do Ed. Olimpia Valencia