GL EN

Facilities

Aplicacións de software

Software applications

An application (LabAgenda) is available to book equipment. Access will be granted by the member of staff responsible for the service.

A continuación podes consultar unha completa listaxe de software realizados polo persoal investigador do CINBIO.