GL EN

Servizos

Aplicacións de software

Aplicacións de software

A produción tecnolóxica de grupos tradúcese tamén no desenvolvemento de software con aplicación transversal nas diferentes liñas estratéxicas nas que traballan os grupos de investigación. Así, na área de “Informática para a saúde e bioestatística” contamos cos grupos SIDOR e SING que contan cunha prolífica produción deste tipo de aplicacións, poñendo así a disposición do público amplas librerías de software libre. Pero non son os únicos grupos que proporcionan este tipo de ferramentas.

A continuación podes consultar unha completa listaxe de software realizados polo persoal investigador do CINBIO.