GL EN

CINBIO Gold Talk - Confirmación de asistencia

Para confirmar la asistencia a la primera edición del evento "CINBIO Gold Talk" es preciso cubrir el siguiente formulario.

  • Salón de la Orden, Palacio de la Oliva, Vigo

  • 19 Octubre, 19h.

Solo las personas con invitación podrán asistir.

Muchas gracias.

CINBIO Gold Talk - Confirmación de asistencia

Full Name
Position / Institution
Food allergies
A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artgo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de proteción de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade de CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquer momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos sus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/universidade/informacion-institucional/proteccion-datos-0