GL EN

Proxectos

Desde os nosos inicios, no CINBIO realizamos ou colaboramos en infinidade de proxectos, xa sexan internacionais, nacionais ou autonómicos, cunha actividade principalmente asociada aos sectores biotecnolóxico e biomédico.

Na seguinte listaxe aparecen todos os que se están a desenvolver na actualidade: