GL EN

Formación

Cinbio, Programas de Mestrado

Formación

O centro posúe uns laboratorios modernos, cun equipamento sofisticado e cun persoal experto. Estas características, unidas á súa situación xeográfica no sur de Galicia que facilita o acceso a outras empresas do sector biotecnolóxico, aumentan as oportunidades para investigadoras e investigadores que se queiran formar connosco.

A oferta formativa do CINBIO inclúe unha gran variedade de programas de mestrado e doutoramentos pertencentes á Universidade de Vigo.

Doutoramento

Doutoramento

Mestrado

Mestrado

Desenvolvemento profesional

Desenvolvemento profesional