GL EN

Carteira tecnolóxica

Cinbio, investigadores e investigadoras do máis alto nivel

A investigación de primeiro nivel que se realiza no CINBIO tradúcese na xeración de resultados que poden ser protexidos por patente, en novas ferramentas de software, e en capacidades tecnolóxicas que incrementan o valor das investigacións realizadas no centro e contribúen a incrementar os retornos económicos.