GL EN

Presentación

CINBIO, investigadores e investigadoras do máis alto nivel

O centro de investigacións CINBIO é un espazo formado por máis de 200 persoas: profesores/as, doutores/as, estudantes de doutoramento e técnicos/as de laboratorio. Unha aposta da Universidade de Vigo para desenvolver o ámbito biomédico e biotecnolóxico cun elemento diferencial respecto doutros centros de similares cara cterísticas: a súa multidisciplinariedade. Contamos con investigadores e investigadoras do máis alto nivel en varias disciplinas: medicina, bioloxía, química, física, matemáticas e informática.

Cinbio, investigadores e investigadoras do máis alto nivel

O CINBIO está formado por un total de quince grupos de investigación:

O noso persoal investigador traballa arredor de dúas grandes áreas de investigación relacionadas coa biomedicina e coa biotecnoloxía:

Nanomateriais

Nanomateriais

Máis información
Biomedicina

Biomedicina

Máis información