GL EN

Redes colaborativas

Redes

CINBIO forma parte de diversas redes e plataformas a través dos seus grupos e persoal investigador. Estas redes que integran diferentes axentes que traballan nunha área específica, permiten os seus membros abordar proxectos conxuntos de forma asociativa.

Se eres personal do CINBIO e estas considerando formar parte dalgunha rede, ou queres participar en algunha das que xa formamos parte, envía un correo a: cinbio.techtransfer@uvigo.es

A continuación, amósase a relación de redes internacionais e nacionais en que participan os grupos do CINBIO:

Cinbio, investigadores e investigadoras do máis alto nivel
 • Acción COST OC-2018-1-22935: «Advanced Engineering and Research of (aero) Gels for Environment and Life Sciences»

 • Acción COST FP0901: «Analytical techniques for Biorefineries»

 • Acción COST CM1406: «Epigenetic Chemical Biology»

 • Acción COST CM1407: «Challenging Organic Syntheses Inspired by Nature: from Natural Products Chemistry to Drug Discovery»

 • Acción COST CA15136: «Eurocaroten»

 • Acción COST D43: «Colloid and Interface Science for Nanotechnology»

 • Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia (Bioga)

 • Rede internacional BIOTECMAR: «Valorización biotecnolóxica de produtos e subprodutos mariños»

 • Rede temática: FLUCOMP

 • Rede temática: «Investigación en biomasa e agroenerxía»

 • Rede Española de Simulación Molecular (RDSIMOL)

 • Rede de colaboración para a inclusión de mulleres nos estudos de física e enxeñaría

 • Rede Española de Inmunoterapia

 • Cancer Immunotherapy Consortium (CIC) (EUA)

 • Plataforma Española de Nanomedicina (España)

 • Plataforma Europea de Nanomedicina (Europa)

 • NanoSafety Cluster (Europa)

 • Plataforma Tecnológica Española de Materiales Avanzados y Nanomateriales (Materplat)

 • International Network for Sustainable Nanotechnology (N4SNano)

 • International Network in Theoretical Immunology (Europa)

 • MEDIASRES (Europea)

 • ATMS (internacional)

 • ERCIM (Europea)

 • Biostatnet (Nacional)

 • Red math‐in (Nacional)

 • ESMI (EU FP7 Infrastructure Project)

 • METACHEM (EU FP7 Project)

 • INGENIOUS (EU FP7 Project)

 • NANODIRECT (EU FP7 Project)

 • SoftComp (EU Network of Excellence)

 • Nanospain

 • NanoMedSpain (Spanish Platform on Nanomedicine)

 • Rede Galega de Bioinformática

 • Rede Galega de Nanotecnoloxía

 • Rede Galega de Computación de Altas Prestacións

 • Unidade asociada ao Centro Superior de Investigacións Científicas (Química‐Física)

 • Grupo español de inmunoterapia do cancro

 • Rede Nacional de Esclerose Múltiple

 • Bioagua: «Biorremediación de augas doces contaminadas»