GL EN

Doutoramento

Doutoramento

A través da Universidade de Vigo, tamén temos dispoñibles unha gran variedade de programas de doutoramento. O centro é moi activo no aspecto académico-formativo e nos últimos anos (durante o período 2019/2020) foron lidas un total de 11 teses de doutoramento baixo a supervisión dos investigadores e investigadoras principais dos grupos do CINBIO.

No campo biomédico, sete dos programas de doutoramento están coordinados por investigadoras e investigadores do centro e moitos outros son docentes nestes. A continuación, amósase a oferta formativa:

Cinbio, Formación