GL EN

Enquisa CinVigo - participantes

Grazas por estar aquí. Ao adicarlle uns minutos a esta enquisa de participación no CinVigo 2024, axúdasnos a mellorar de cara ao ano que vén. Queremos que haxa CinVigo 2025, e querémolo facer mellor!

Cuestionario de satisfacción festival científico CinVigo
Observacións, suxestións, etc.
Este campo é opcional, pero se nos indicades o voso centro educativo poderemos falar con vós directamente.
Este campo é opcional, pero contestaremos ás túas suxerencias se así o solicitas.
A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en:

A segunda edición de CinVigo, contou coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia de Innovación. Ademais, conta co financiamento da Xunta de Galicia e da Unión Europea e co apoio do Consello Social da Universidade de Vigo e do Concello de Vigo, Portomédica, Büchi, Jasco, EcoClima, Termocalor, Leboriz, Fisher, Frutas Nieves, El Corte Inglés, Radio Vigo,  Coca Cola, Vodea, Service-Lab entre outras entidades, que se suman á colaboración da FECYT.

Grazas a todos e todas as participantes do CinVigo 2024, á organización e a todas as persoas que o fan posible.