GL EN

Novas

15 marzo 2023BIOCELLPHE reúnese de novo en Montpellier

O días 14 e 15 de marzo, celebrouse a segunda reunión anual do consorcio BIOCELLPHE, organizada por Jerome Bonnet, Julien Capin y Amanda Abi Khalil del INSERM, Montpellier.

Acudiron á xornada Isabel Pastoriza (coordinadora do proxecto e IP do grupo FUNNANOBIO) e varios compañeiros e compañeiras: Sara Nuñez, Daniel Garcia Lojo, Artai Toba Perez y Lara Costas Rios. Un evento no que houbo presentacións sobre o proxecto, debates de traballo así como unha visita ao Horiba Medcial Francia.

Unha xornada moi productiva na que se amosaron os avances do proxecto así como as previsións de futuro arredor desta tecnica que ten gran potencial e que proporcionará novos paradigmans na bioloxía e biomedicina, impulsado a ciencia e as tecnoloxías de vanguardia nos sectores académico e industrial europeos.

More information: https://www.biocellphe.eu 


BIOCELLPHErovides frontier scientific and technological advancements to generate a breakthrough technology realizing the identification of proteins (i.e. phenotyping) as diagnostic biomarkers at single-cell level with unmatched sensitivity, multiplexing capabilities and portability.