GL EN

Novas

25 maio 2015Os novos modelos de Consentimento Informado (CI) en Galicia

Os Biobancos galegos en colaboración co CAEI de Galicia levan traballado nos novos modelos de Consentimento Informado (CI) para que se axuste a normativa vixente en Investigación Biomédica. Estes modelos xa foron aprobados polo CAEI de Galiciae son os que se deberían empregar de aquí en diante para os seguintes casos:

  • CI Línea de Investigación – Biobanco: Modelo de CI para a creación dunha colección para o desenvolvemento dunha líiña de investigación con depósito final no Biobanco.
  • CI Proyecto de Investigación – Biobanco: Modelo de CI para un proxecto de investigación con depósito final das mostras no Biobanco.
  • CI Proyecto de Investigación – Líña de Investigación e Biobanco: Modelo de CI para un proxecto de investigación con depósito final das mostras nunha líña de investigación e no Biobanco.

Estes tres novos modelos sumase ao anteriormente aprobado polo CAEI de Galicia:

  • CI Biobanco: Modelos de CI para recoller mostras para incluir no Biobanco do CHUVI (excedentes de probas diagnósticas e/ou terapéuticas que se realicen ós pacientes na XXI de Vigo). Versión actualizada a Marzo 2015.

Dos catro tipos de documentos hai un modelo para adultos e tamén un modelo para menores de idade (de 12 a 18 años), xa que éstos teñen que dar o seu consentimento, ademáis dos seus pais/titores. Todos os documentos dispoñen da sua versión en Galego.

Os modelos aprobados están disponibles e podesen descargar da páxina web do Biobanco, no enlace:

http://www.biobancochuvi.info/profesionales/consentimientos-informados/

Para a formulación de cuestión pódese poñer en contacto coa responsable técnico do Biobanco:

Vanesa Val Varela

Biobanco do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Servicio de Anatomía Patolóxica – Hospital Xeral

Tel: 986 824 508 (Ext: 216 508) – vanesa.val.varela@sergas.es