GL EN

TNT - Ref. proxecto POCTEP-Interreg Ref. 0624 2IQBIONEURO_6E

TNT - Ref. proxecto POCTEP-Interreg Ref. 0624 2IQBIONEURO_6E

Fecha Inicio: 26 maio 2022
Fecha Fin: 05 xuño 2022
1.500€ brutos/mes
Tempo completo (40h/semana)

OFERTA DE CONTRATACIÓN:

Contratación dun/dunha Técnico/a de Laboratorio  para o  proxecto “Impulso dunha rede de I+D en química biolóxica para diagnóstico e tratamento de enfermidades neurolóxicas” grupo TeamNanoTech do CINBIO - Universidade de Vigo-Campus Vigo Ref. proxecto POCTEP-Interreg Ref. 0624 2IQBIONEURO_6E

 

REQUISITOS DO/DA CANDIDATO/A:

- Licenciado/a/ ou Graduado/a en Química.

- Nivel de inglés alto.

- Capacidade de traballo en equipo.

- Experiencia en coloides.

 

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Tipo de contrato: contrato de duración determinada

- Duración estimada: 1 mes e 10 días

- Data estimada de inicio do contrato: 12 xuño 2022

- Retribución: 1.500 euros brutos mensuais.

- Xornada a tempo completo : (40 horas semanais)

- Lugar de traballo: CINBIO - Universidade de Vigo, Campus Lagoas-Marcosende.

 

PROCESO DE SELECCIÓN:

Ralizarase en base ao CV actualizado (60%) e a experiencia no posto aportada (40%). Os candidatos/as mellor valorados poderán ser entrevistados.

O proceso selectivo será resolto por unha comisión formada polo coordinador do grupo e dous membros do grupo de investigación.

Os/as interesados/as deberán enviar o seu CV á dirección do e-mail: jantonioc@uvigo.es indicando no asunto: TNT-Tecnico de Laboratorio

 

DATA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 5 DE XUÑO ÁS 10:00 PM

O/a  candidato/a seleccionado/a  será notificado/a.