QO1 – Química Orgánica

Angel de LeraProfesor Ángel Rodríguez de Lera

(Doutor en Química Orgánica)

 

tl_files/cinbio/imagenes/telefono.png +34 986 81 23 16
tl_files/cinbio/imagenes/arroba.png qolera@uvigo.es
tl_files/cinbio/imagenes/masinfo.gif Química Orgánica Web
O grupo de investigación de Química Orgánica esta especializado en:
  • Química e Bioloxía de Retinoides.
  • Síntese Estereocontroladas de carotenoides e relacionados Polienos.
  • Deseño e síntese de epixenética moduladores base de produtos naturais.
  • Análise computacional de pericíclicas e outras reaccións concertadas, Organometálica e procesos catalíticos.
 Polo momento, os esforzos están enfocados a:
  • Deseño e síntese de drogas anti-cancro innovadoras.
  • Desenvolvemento de novos biosensores de nanopartículas de recoñecemento molecular de alta sensibilidade, cun forte potencial no diagnóstico e detección práctica de moléculas.
  • Novas drogas para células neuronais epi-culturais, con aplicación no tratamento de enfermidades do SNC como enfermidade de Alzheimer, enfermidade de Huntington e Esclerose Lateral Amiotrófica.
  • Síntese orgánica orientada nunha diversidade de produtos naturais con actividade antitumoral