GL EN

Carteira tecnolóxica

Biomasa e Desenvolvemento Sostible (EQ2)

  • Deseño de procesos de biorrefinaría de biomasa agroforestal, industrial e de macroalgas para a extracción e a purificación de fraccións de compoñentes con actividade biolóxica.
  • Desenvolvemento de novos procesos de extracción baseados no empleo de auga subrítica e dióxido de carbono supercrítico, e na intensificación con ultrasonidos y microondas.
  • Emprego da tecnoloxía de membrana de ultra e nanofiltración para a recuperación, concentración e fraccionamento de bioacivos.
  • Caracterización biolóxica (actividades antioxidante in vitro e prebiótica) e funcional (propiedades reolóxicas).