GL EN

Carteira tecnolóxica

Software

A produción tecnolóxica de grupos tradúcese tamén no desenvolvemento de software con aplicación transversal nas diferentes liñas estratéxicas nas que traballan os grupos de investigación. Así, os nosos grupos contan cunha prolífica produción deste tipo de aplicacións, poñendo así a disposición do público amplas librerías de software libre. 

A continuación podes consultar unha completa listaxe de software realizados polo persoal investigador do CINBIO.

Software