GL EN

Servizos

histoloxía

Histoloxía

O Servizo de Histoloxía (dentro da Unidade de Preparación de Mostras) estuda a organización microscópica dos tecidos para o procesamento de mostras biolóxicas, a súa análise microscópica e a adquisición de imaxes.

Ademais, no CINBIO realízanse cursos de formación para utilizar os equipos de maneira autónoma xa que é un servizo xestionado en réxime de auto servizo.

Os equipos dispoñibles son:

  • Criostato Leica CM 1950 - Manual

  • Microtomo de rotación Leica RM2255 - Manual

  • Vibratomo Leica VT1200S - Manual

  • Centro de inclusión con placa fría Leica EG1150 / Leica EG1150 C - Manual