GL EN

Servizos

Interaccións Moleculares (SPR)

Interaccións Moleculares (SPR)

O Servizo de Interaccións Moleculares dispón dun biosensor baseado na resonancia do plasmón superficial (SPR), que permite o estudo de interacción entre biomoléculas en tempo real e sen necesidade de marcaxe.

Dispón do biosensor óptico ProteOnTM XPR36 Protein Interaction Array System, do que se pode obter información sobre:

  • Especifidade

    Cinética: ka e kd

    Afinidade: KD