GL EN

Diversidade e inclusión

Comité de RRI, Igualdade e non discriminación

Este grupo de traballo creouse en febreiro de 2021, inicialmente vinculado únicamente a temática de igualdade e non discriminación, ampliou as sás funcións ao ámbito da RRI en setembro do ano 2021. Ademáis, no ano 2023, aumentou os seus compoñentes a 7 co obxectivo de cubrir todos os perfís profesionais do centro, establecendo pautas para visibilizar o compromiso de CINBIO dentro de esta materia.

Este grupo reúnese una vez ao mes (como mínimo) para a realización e actualización do plan de acción que recolle actividades e accións que favorezan a RRI, así como outras medidas que aseguren a Igualdade e non discriminación no Centro.

- Lucas Besteiro – investigador - Presidente
- Elizabeth Cepero – estudante predoutoral - Secretaria
- Verónica Salgueiriño – líder grupo investigación senior
- Juan Pérez – líder grupo de investigación junior
- Carlos Renero – investigador 
- Noa Caramés – responsable da unidade de xestión
- Noel Queipo - comunicación