GL EN

Xornada "O Doutoramento e máis aló: investigación, emprendemento e empresa"


OBXECTIVO DA XORNADA

Dar a coñecer no persoal investigador (predoutoral e posdoutoral) e nas persoas interesadas en estudar o doutoramento as posibilidades profesionais que lles pode achegar esta titulación. Nesta xornada doutores e doutoras de todos os ámbitos e sectores compartirán a súa experiencia cos asistentes e transmitirán aspectos claves para o seu desenvolvemento profesional, ben continuando a carreira investigadora nunha empresa, ben como emprendedores.

PROGRAMA

09.30 h Benvida e acollida

Natalia Caparrini, vicerreitora de Captación de alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria

09.40 h Recomendacións antes da viaxe: «Ser doutor/a»

Antonio García Pino, director da Escola Internacional de Doutoramento

09.50 h Conferencia: «A maleta da tese de doutoramento»

Pedro Arenas. Un piloto no avión da innovación

10.20 h Mesa redonda: «Destino: emprendemento»

Modera: Maruxa Álvarez, directora da Área de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo

Interveñen

Vicente Lustres Cofundador Biostatech
Alexandre Bastos Cofundador Ancora Mobile SL
África González Cofundadora Nanoimmunotech


11.00 h Conferencia: «O itinerario máis frecuentado: universidade e centros de investigación»

Lucas Vázquez Besteiro, IP Junior do CINBIO

11.30 h Pausa

12.00 h Conferencia: «Folla de ruta no ámbito privado»

Beli Martínez, productora audiovisual

12.30 h Mesa redonda: «O persoal doutor na empresa»

Modera: Noa Caramés, xestora do CINBIO

Interveñen

Iván Iglesias Doutor en Enxeñería de AIMEN CT
Belén Budiño Investigadora sénior Cluster de la Acuicultura
Marko Crnogorac Senior project controller Schneider Electric
Antía Blanco  Responsable RRHH Galchimia


13.30 h. Mesa redonda: «Apoios no camiño da ciencia»

Modera: Ana Bernabeu, directora da Área de Investigación da Universidade de Vigo

Interveñen

Xavier Ronald Eekhout Chicharro Unidad de Carrera y Asesoría Científica, FECYT
Fany Suárez Mansilla Subdirectora da Oficina Galicia Emprende, Igape
Belén Rubio Universidade de Vigo

14.00 h. Peche

Belén Rubio Armesto, vicerreitora de Investigación da Universidade de Vigo

DATA E LUGAR

Venres, 4 de xuño de 2021, de 09:30h a 14.00h


Remoto: sala virtual de conferencias 1 da Universidade de Vigo

Presencial: sala 1 do edificio Miralles (aforo limitado)

  • 16.00h Pola tarde contaremos co TALLER presencial: "Primeiros pasos para facerte un oco no mercado" con Antía Blanco (Responsable de RRHH en Galchimia). Un taller adicado á búsqueda da empleabilidade, o autocoñecemento e as claves que debe ter un bo cv.

ORGANIZA: Área de de Emprego e Emprendemento da Universidade de Vigo, Vicerreitoría de Investigación da Universidade de Vigo, Centro de Investigacións CINBIO.

INSCRICIÓN XORNADA " O doutoramento e máis aló: investigación, emprendemento e empresa"


Debido ás limitacións de aforo existentes, se desexas asistir presencialmente, ponte en contacto co CINBIO no número de teléfono 986 130 147


A información incluída no presente documento é confidencial, sendo para o uso exclusivo da persoa destinataria. En virtude do artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 (RXPD) e do artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, de protección de datos (LOPDGDD), informámoslle que os seus datos de contacto están sendo tratados baixo a responsabilidade do CINBIO coa finalidade da xestión da calidade dos servizos. Vostede ten dereito a solicitarnos, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse a dito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Máis información en: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos.